MLÁDEŽ

Rodičovské desatero

Patříte k rodičům, kterí mají pocit, že výchově svého potomka rozumí a musí být u všeho důležitého, včetně hokejového růstu dítěte? Pokud ano, uvědomte si, že nejlepší, co pro něj můžete udělat, je řídit se následujícím desaterem, které sestavila rada hokejových trenérů.

 • Bavte se hokejem. Uvědomte si, že potomek hraje hokej pro sebe, nikoliv pro vás.
 • Nechte dělat dítě i jiné pohybové aktivity. Hokejka v ruce od rána do večera neznamená cestu do NHL, ale spíše na ortopedii.
 • Poskytněte dítěti dostatek prostoru pro regeneraci, nepřetěžujte ho.
 • Dbejte na zdraví potomka, doléčujte řádně zranění, nemoci i drobná nachlazení.
 • Kupujte co nejlehčí výstroj, vyvarujte se nákupu chráničů, které vydrží dítěti dalších 5 let.
 • Důvěřujete trenérovi, nedávejte dítěti pokyny v rozporu s pokyny kouče, nesnižujte jeho autoritu.
 • Dodržujete pravidla, která platí v týmu. Nechoďte do kabiny, choďte na zápasy a tréninky včas, nepokřikujte na syna při zápase nebo tréninku, omlouvejete předem absence.
 • Pokud máte výhrady k fungování klubu, řešte je s vedením či trenérem. Pokřikování za stadionem nikomu neprospěje a nic nevyřeší. Od trenéra očekávejte maximum informací o vašem dítěti, nikoliv o tom, proč někdo hraje či nikoliv.
 • Příspěvky nejsou akcie. V drtivé většině klubů pokrývají výhradně část nákladů na ledovou plochu, nikoliv mzdy trenérů.
 • Pokud patříte mezi aktivnější rodiče, kteří se snaží synovi poradit s tréninkem, přečtěte si raději odbornou literaturu, než s tím začnete.

Desatero pro ténink a hru:

1. Etika, vzdělání (škola) a ostatní povinnosti
2. Individuální trénink techniky – excelentnost provedení, detaily
3. Strukturovaný hokej – propracovaná taktika
4. Intenzita - trénink dynamiky,výbušnosti, specifické kondiční bruslení
5. Transition. Přechod z obrany do útoku - rychlost, včasnost, aktivní zapojení obránce. Přechod z útoku do obrany - okamžitý boj o znovuzískání kotouče, aktivní napadání všech pěti hráčů, tlak na kotouč - "gap", rozhodné „NE“ systému 1-2-2 u kategorií MD a žáků
6. Střelba, tlak do brány (clonění, dorážení)
7. Koučink - výchova individualit, nechat hráče tvořit
8. Komunikace
9. Celoroční kondice - každodenní trénink mimo led i během hlavní sezóny 
10.Fauly holí

Co desatero obnáší?

V první řadě zmiňujeme etiku, nutnost si plnit školní povinnosti a jiné úkoly spojené s rodinou, či úkoly v každodenním životě . Při komplexní výchově mladého hokejisty je zásadní právě toto oblastí začít. Kdo neví, co je etika, kdo nemá respekt byť k základnímu vzdělání, má všeobecně tendenci šidit i hokej.
Pokyn pro trenéry mládežnických týmů se týká všech herních cvičení včetněindividuálního nácviku techniky. Je třeba pracovat v užší skupině a desetkrát či stokrát opakovat jednu situaci, organizovat individuální tréninky, zaměřené na zdokonalení techniky bruslení, techniky hole, střelby,blokování střel apod. Je třeba mít čas a prostor na korekce. Jen tak lze danou činnost zautomatizovat, zafixovat a provádět ji přesně.. Na takto specializovaném tréninku (většinou v ranních či dopoledních hodinách) musíme zajistit dostatečný počet trenérů na ledě. Stejně tak hráči mohou doma rozvíjet individuální techniku, například - techniku hole a dribling mimo led.
Strukturovaný hokej. V žákovských kategoriích upřednostňujeme trénink dovedností. Od dorosteneckého věku musíme začít hráče takticky instruovat a do detailu vysvětlovat systém, dbát na jeho dodržování a situace opakovat. Každý trenér musí mít do detailu propracovanou filozofii hry svého mužstva. U hráčů musíme vybudovat návyk sledování jednotlivých herních situací na videu. Každý hráč musí přesně vědět, jak se má v jednotlivých situacích chovat. To, že se od dorostenecké kategorie začínáme více věnovat systematice však nevylučuje nutnost se stále věnovat rozvoji individuálních dovedností.
Intenzita - trénink výbušnosti, dynamiky, bruslení. Na mezinárodní scéně jsme pomalejší. Chybí nám agresivita, výbušnost, dravost. V tréninku je třeba dbát na intenzitu, volit kratší zatížení a odpovídající odpočinek. Aerobně-vytrvalostní dávkování jen hráče zpomaluje a mají tendenci pracovat v jednom tempu bez zrychlení, akcelerace. Vedlejším produktem tréninku dovedností v maximální rychlosti je kondice. Specifická kondice však musí být nedílnou součástí každého tréninku, především se jedná o kondiční bruslení v průběhu i na závěr tréninku. Každý trénink na ledě musí obsahovat intenzivní, náročná cvičení, která bolí!
Transition. Pro tento termín jsou charakteristickými prvky aktivita, včasnost, překvapivost a transition je vždy přítomná u nácviků kombinací a systémů. Rychlý přechod z obrany do útoku a nebo okamžitý agresivní forčekink se snahou o rychlé znovuzískání kotoučem po jeho ztrátě je jedním z hlavních atributů dnešního hokeje. Musíme od hráčů v tréninku a ve hře vyžadovat aktivní „gap“, to znamená těsný odstup od hráče, tak, aby měl soupeř co nejmenší manévrovací prostor. Pro pasivní obranné rozestavení ve SP 1-2-2 dnes v mládežnickém hokeji v celém světě, především pak v zámoří, není prostor a týmy, které se nepřizpůsobí, nemají šanci na úspěch. Našim hráčům musí trenéři vtisknout aktivní myšlení a rychlý přístup po celé ploše hřiště. V tréninku i v zápase hráče podpořit ve snaze po agresivním napadání a netrestat je, když někde „propadnou“. Současně pak trénovat správný „angling“ při forčekinku, tzn.aktivní vytlačování hráče s kotoučem do stran či přehuštěného prostoru.
Střelba a tlak do brány. Většina našich mladých reprezentantů upřednostňuje přihrávku, končí v rozích Důležitá je akce směrem k brance, ať z rychlého protiútoku, tak z rotace v útočném pásmu. Musíme hráče nutit k časté střelbě, poté pak ke clonění a dorážení. Dva hráči „do gólu“ je v současnosti nutnost, umocněno včasnou a pohotovou střelou obránce od modré čáry. Každé tréninkové cvičení lze zorganizovat tak, aby jeden clonící a druhý dorážející hráč byli již při samotném náběhu cvičení v uvedeném prostoru před brankou a obránce střílel pod tlakem. Tlak do brány, orientace v prostoru před brankou a včasné dorážení je návyk.
Koučink. Trenéři musí víc dbát na to, aby nechali hráče hrát a tvořit a dávali prostor pro vyniknutí individualit. U dobrého střelce rozvíjet jeho přednost, věnovat střelbě prostor v tréninku a pozitivně hodnotit i jeho snahu zakončovat v utkání. Tvořivému hráči naopak nevytýkat přihrávku. U obránců podporovat herní řešení situací, především při založení útoku pod tlakem. Nenechat je, aby se jen zbavili kotouče, ale nacházeli různé kombinační nebo individuální varianty řešení .Obránce by měl aktivně podporovat útok a zapojit se do zakončení jako hráč v tandemu při rychlém protiútoku, nebo se zapojil do rotace v pásmu útočném. Velice důležité je „nepředělávat“ hráče a jen odstraňovat jejich nedostatky. Tím nepřímo produkujeme množství dobrých či průměrných jedinců, kteří zvládnou na slušné úrovni všechny dovednosti, ale nevynikají ani v jediné.
Stejně tak za důležité považujeme oblast komunikace. Hráči se musí naučit na ledě si navzájem pomoci křiknutím či jinou signalizací. Schopnost komunikovat se spoluhráčem především při hře na zhuštěném prostoru a v časové tísni usnadní zvládnutí mnohých složitých herních situací a optimálně je vyřešit.
Celoroční příprava mimo led, kondice, dynamická rozcvička, kompenzační cvičení, strečink. To vše je u nás velmi často zanedbáváno či úplně opomíjeno v momentě, kdy začne hlavní období a nebo, když se přestane v sezoně dařit. Tréninku mimo led v hlavním období, stejně tak, jako v zahraničí, musíme věnovat maximální pozornost. Přípravu před a nebo po tréninku (utkání) organizovat týmově, po skupinách nebo individuálně. Hráči si bez problému na souběžnou denní přípravu na ledě a mimo led zvyknou a výkonnost všech jednotlivých hráčů i mužstev půjde jednoznačně nahoru. Nehledejte výmluvu v únavě. Trénink musí bolet!
Nutné je pracovat na odstraňování nedovolené hry holí. Především fauly holí, jako je hákování a sekání jsou rozhodčími přísně trestány na všech mezinárodních turnajích a my se musíme rychle přizpůsobit. Každý den by trenéři měli dbát na to, aby hráči hokejku k faulům nepoužívali a sami je na to upozorňovali a ne, aby negovali či zpochybňovali před hráči jakékoli rozhodnutí rozhodčích. NHL je jasný příklad, kde se nic takového netoleruje a technické hře to jednoznačně prospívá.

 

HOKEJOVÉ SAMOVZDĚLÁVÁNÍ

Desatero výživy dětí

 1. Dopřejte dětem pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby a drůbež.
 2. Nenechte děti se přejídat, ale ani hladovět – jíst by měly pravidelně 5-6x denně; velikost porce přizpůsobte jejich růstu, hmotnosti a pohybové aktivitě.
 3. Dodávejte dětem pravidelně kvalitní zdroje bílkovin (drůbeží a rybí maso, luštěniny, cereálie).
 4. Několikrát denně dětem podávejte mléčné výrobky, přednostně polotučné.
 5. Upřednostňujte kvalitní rostlinné tuky a oleje před živočišnými tuky.
 6. Učte děti střídmosti v konzumaci cukru, sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy by děti měly přijímat hlavně z cereálií, ovoce a zeleniny.
 7. Nedosolujte již hotové pokrmy; sůl a solené potraviny dětem nabízejte jen výjimečně.
 8. Naučte děti správnému pitnému režimu, měly by vypít alespoň 1,5 až 2,5 litry tekutin denně.
 9. Učte děti zdravému způsobu života svým vlastním příkladem a aktivně se zajímejte o to, co jedí mimo domov.
 10. Pravidelně konzultujte zdravotní stav dítěte (hladinu cholesterolu, krevních tuků, krevního tlaku, nadváhu aj.) s jeho praktickým lékařem.

 

A jedna rada na závěr:

Učte děti uplatňovat právo na aktivní volbu potravin. Učte je přemýšlet o jejich výživě a o tom, jak ji správně ovlivňovat. Mají-li děti možnost si vybírat, ať je to spíše čerstvé ovoce a zelenina a omezení smažených pokrmů a konzerv, přesolených či naopak přeslazených pochutin.

Více se dočtete ZDE - Desatero_vyzivy_deti